4.12.11

Ποιες είναι

Η Κούλα και η Μέλπω γεννήθηκαν επί Ιουστινιανού σε ένα χωριό Μικρασιατών. Χήρες, άκληρες και συμβίες, αποφάσισαν να ζήσουν μαζί, κάνοντας πράξη το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει». Όπου «ισχύς» βάλε «σύνταξη του ΙΚΑ».
Related Posts with Thumbnails